ES-Laatuasunnot
sulje valikko
.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja-asetus  GDPR voimaan 25.5.2018 alkaen.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

ES-Isännöinti Oy toimii rekisterien käsittelijänä asiakkaidensa rekistereissä ja on laatinut rekisteriselosteen, joka löytyy asiakasvälilehdeltä.  Tietosuojavastaavamme Anne Paajanen sähköposti anne.paajanen@es-laatuasunnot.fi vastaa kirjallisiin kysymyksiinne.