ES-Laatuasunnot
sulje valikko
.

Yli 50 isännöinti asiakasta Etelä-Suomessa!

Kouvolan toimipiste >
Pääkaupunkiseudun toimipiste >

Tarjouspyyntö >

Kodit ovat meille etusijalla!

Tällä hetkellä isännöitäviä asiakasyhtiöitä on yli 50, taloushallintopalveluja tuotamme kahdelle merkittävälle yhdistykselle ja n. 10 yritykselle oman konsernimme ulkopuolelle.

Autamme myös uudiskohteiden rakennusaikaisissa talous- ja kirjanpitopalveluissa.

Osakkeenomistajat ovat merkittävä, suuri,  asiakasryhmämme, jota pyrimme palvelemaan mahdollisimman hyvin.  Isännöitsijöiden tavoitettavuus arkisin työaikana on tärkeää ja työpareina toimien myös loma-aikoina palvelun laatu on pystytty säilyttämään hyvänä.

 


Ohjeita ja linkkejä osakkeenomistajille sekä isännöintiyhteisöille

Kunnossapidon vastuunjako

Kiinteistöalan Kustannus Oy julkaisee asunto-osakeyhtiölain mukaista vastuujakotaulukkoa yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuun jakautumisesta.   Vastuuisännöitsijä antaa tarpeen mukaan selvennyksen vastuunjaosta ja täydellinen vastuunjakotaulukko on maksullinen.   Useat taloyhtiöt ovat sen osakkeenomistajilleen jakaneet.

Osakkaiden omat muutostyöt

Osakkaan tulee kirjallisesti hakea taloyhtiöltä lupa huoneistossa tehtäville remonteille. Selvitykset toimitetaan isännöitsijälle. Isännöitsijä huolehtii siitä, että tarvittavat päätökset taloyhtiön puolella syntyvät kohtuullisessa ajassa ja remontista ilmoitetaan muille osakkeenomistajille, silloin jos se vaikuttaa muiden huoneistojen käyttöön.

Muutostyölomake  edellä olevasta  linkistä saat käyttöön muutostyölupahakemuksen osakkeenomistajan omaan työhön.

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset tulee tehdä taloyhtiönne käytännön mukaan isännöintitoimistolle. Näin tulee myös tarkistettua onko kunnossapitotehtävä taloyhtiön vai osakkeenomistajan vastuulle kuuluva. Yhteystiedot-sivulta löydätte isännöitsijöidemme puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä toimiston aukioloajat. Kiireelliset päivystystehtävät ilmoitetaan aina kiinteistöhuollon asiakastuen numeroon, joka palvelee 24 h vuorokaudessa. Kiinteistöhuoltoyhtiö on toimittanut asukkaille yhteistietonsa ja ne on hyvä säilyttää helposti saatavilla hätätilanteiden varalta.

Asunto-osakeyhtiölaki turvaa osakkeenomistajien oikeudet. Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä!

Hallituspalkkion maksulomake

ES hallituspalkkio- ja matkalaskulomake

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja-asetus GDPR 25.5.2018 voimaan. ES -yhtiöiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet ovat luettavissa täällä >.

Hyödyllisiä linkkejä

Kuluttajien energianeuvonta, www.motiva.fi

Asumistukineuvonta, www.kela.fi

Toiminta-alueen sähköyhtiöt, KSS ja Kymenlaakson Sähkö

Ohjeita jätteiden lajitteluun, Kymenlaakson Jäte Oy

Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA, Suomen Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto ovat hyväksyneet eettiset ohjeet koko isännöintialan noudatettavaksi. Isännöintiyrityksemme huolehtii siitä, että koko henkilökuntamme tuntee nämä eettiset ohjeet ja on sitoutunut niihin.

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007

ISE 2007 tarjoaa yhteiset pelisäännöt isännöintisopimuksen taustaksi.

Isännöintitehtäväluettelo

ES-Isännöinti Oy käyttää isännöintisopimuksen tehtävien määrittämiseksi apunaan Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemaa isännöintitehtäväluetteloa, jonka avulla saadaan selkeä palvelutarjotin luotua jokaisen taloyhtiö-asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Isännöinnin ammattitutkintokoulutus
Painottuu normaalin asunto-osakeyhtiön isännöintiin ja tähtää nimensä mukaisesti ammattitutkintoon. Isännöinnin ammattitutkinto perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Isännöintitehtävissä aloitteleville tutkinto antaa perusvalmiudet hoitaa normaalin asuinkiinteistön isännöintitehtäviä ja alalla jo toimineelle tai sivutoimiselle isännöitsijälle lisävarmuutta isännöintitehtäviin.

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS®
On tarkoitettu jatkotutkinnoksi ensisijaisesti ammattitutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään vuosi kokemusta isännöintitehtävien hoitamisesta. Koulutus painottuu asunto-osakeyhtiön isännöintiin, mutta koulutuksessa käsitellään asioita myös vuokra- ja liikekiinteistöjen kannalta.

Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto AIT®
On tarkoitettu asuin- ja toimitilakiinteistöisännöinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, sekä näihin tehtäviin aikoville kokeneille päätoimisille isännöitsijöille.

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus astui voimaan 01.07.2014. Heinäkuun rakennustyömaita koskevat tiedot ilmoitetaan syyskuun 5. päivään mennessä verottajalle. Tiedonantovelvollisuus jakaantuu lähtökohtaisesti rakennustyön tilaajan velvollisuuteen ilmoittaa kuukausittain urakkatiedot sekä rakennustyön päätoteuttajan velvollisuuteen ilmoittaa kuukausittain työmaakohtaiset työntekijätiedot. Rakennustyön tilaajalla on velvollisuus urakkasopimukseen liittyvien tietojen antamiseen, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15.000 euroa.